Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 

For nye anlegg Flexit Cl 60

Det er svært viktig at ventilasjonsanlegget blirbrukt riktig for å unngå skalde og/eller funksjonsfeil. Følgende gjelder anleggav typen Flexit.

Ved lave utetemperaturer MÅ varmeelementet skruspå. 
Bryter med valg 0 og 1 må stå på 1.
Dette for å hindre kondens og kortslutning i anlegget.

Ved dusjing må anlegget stå på hastighet 3Gammelt anlegg

Det er svært viktig at ventilasjonsanlegget blirbrukt riktig for å unngå skalde og/eller funksjonsfeil. Følgende gjelder anleggav typen Flexit.

Ved lave utetemperaturer MÅ varmeelementet skruspå. 
Bryter med valg 0 og 1 må stå på 1.
Dette for å hindre kondens og kortslutning i anlegget.

Ved dusjing må anlegget stå på hastighet 3.Uttrekksvifte over ovn bør også ha en liten åpning og ikke være helt lukket.

Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb