Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 
Vedlikeholdsplan oppdatert oktober 2019

Bakgrunn og informasjon om vedligeholdsplanen


Oppdatering januar 2020:

Rørstammene som finnes i hver oppgang har stått sidenbygningene ble bygget i 1959. Vi har over flere år hatt fornying av disse somen langsiktig sak på lagets vedlikeholdsplan. Mot slutten av 2019 startetstyret prosessen med å innhente informasjon fra entreprenører som kan ta på segoppdraget.

Det er kun generalforsamlingen som kan vedta at borettslagetskal gjennomføre et såpass kostbart og omfattende prosjekt. Denne teksten erkun til informasjon om at Styret har startet å arbeide med prosjektet.

Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb