Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 

Til brukere av vaskeriet:

  • Det koster 20 kroner per vask. Automatene tar kun 10-kroninger.
  • Alle som benytter vaskeriet må lufte og gjøre maskinene godt rene etter bruk.
  • Tomemballasje fjernes.
  • Rengjøre såperom etter bruk og la de stå åpne for lufting.
  • Alt tøy skal fjernes fra vaskeriet når vasketiden er over.
  • Husk å rengjøre lofilter etter bruk av tørketromler.

Dersom det oppstår problemer med vaskeriet, så kan styret kontaktes. 


Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb