Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 

Bredbånd og kabel-tv fra GET

Ta kontakt med GET, ikke styret,  hvis dere har spørsmål knyttet til deres abonnement.

Den kollektive avtalen er som standard 25Mbps + 50 poeng til valg i GET sin kanalpakke. Deretter kan hver enkelt beboer gjøre ulike varianter av oppkjøp. 

Som dere er kjent med inngikk laget i 2018 en ny avtale med GET. I etterkant av den avtalen ble vi gjort oppmerksom på at GET hadde gjort en liten glipp som påvirket noen av avtalepunktene som vi var enige om. Kort fortalt gikk det på at GET hadde vært unøyaktig i bruk av kategoriene for de ulike hastighets-pakkene de tilbyr og noen av disse var ikke lenger i deres sortiment. Dessuten gjennomførte GET, kort tid etter avtalen, en generell prisøkning som rammet samtlige av selskapets kunder. Sammen utgjør dette årsaken til at prisene og hastighetene er noe annerledes enn det som ble angitt ved avtaleinngåelse.


For å finne en god løsning for GET og laget ble vi enige om å øke hastigheten på lagets kollektive avtale til 25Mbps. I tillegg ble den gruppen som kom dårligst ut av den nye avtalen, de som hadde oppgradert ett trinn, tilgodesett med to gratis måneder for å kompensere noe av prisøkningen. Hastigheten for denne gruppen gikk i tillegg opp ca 25%


Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb