Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 

BOSSHUSREGLEMENT

Vi har tre bosshus i Landås borettslag:


• Ett ved parkeringsplassen i Meiseveien.
• Ett mellom Rugdeveien 8 og 10.
• Ett mellom Rugdeveien 20 og 22.

Bosshuset skal holdes ryddig. Det skal ikke fylles mer i bosspannene enn at det og lukke lokkene.

Alt av papir/papp som man kan brette sammen skal brettes slik at det opptar minst mulig plass.

Papirspannet skal ikke fylles mer i enn at man kan lukke lokket.

Gavepapir er ikke papiravfall og skal i restavfallet.

Sjekk at du kaster riktig ting i riktig dunk. I verste fall ødelegges en god dunk sortert avfall og hele borettslaget får dårlig karma.


Takk for at du er  behjelpelige med å holde orden!

Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb