Landås Borettslag
Søk  |  Print
 

 

 
 

Arbeid på bad og våtrom

Ved revisjon av ny Plan og bygningslov med tilhørende forskrifter den 1. juli 2010 ble det innført søknadsplikt for arbeid på bad og våtrom. Søknadsplikten gjelder for alle tiltak hvor membran og tettesjikt helt eller delvis berøres. Det vil si at om en bare skal skifte et blandebatteri eller en servant, trenger man ikke søke bygningsmyndighetene, men med en gang man skal skifte sluk, gulv eller vegger på bad eller vaskerom, må det sendes søknad til kommunens byggesaksavdeling. Det er også satt krav til hvem som kan søke, utføre, kontrollere og innhente ferdigattest for et slikt tiltak.
På bakgrunn av avklaringer BOB har gjort med Bergen kommunes byggesaks-avdeling, har BOB laget et forslag til hvordan dette bør gjøres når andelseiere vil pusse opp våtrom. 


Forenkling i regelverk

23.03.2011: Pressemelding

 

2012 Endring : Prosess for endring av regler ved oppussing av badForslag til søkeprosess for eiere av leiligheter i borettslag


1. Andelseier innhenter bekreftelse fra styret om at borettslaget er gjort kjent med tiltaket.
2. Tiltakshaver (andelseier) må knytte til seg firma som kan stå som ansvarlig søker og utførende for arbeidene. Det vil si at slike søknader skal fremsettes til bygnings-myndigheten av foretak som har nødvendig kompetanse til denne type tiltak og som er registrert i Norge som foretak gjennom Brønnøysundregisteret. Firma må ha enten sentral eller lokal godkjenning.
3. Søknad fremsettes til bygningsmyndighetene av et foretak som påtar seg søkerfunksjonen og som samordner eventuelt andre medvirkende ansvarlige foretak. En søknad bør inneholde:
- Søknadsskjema, "Søknad om tillatelse til tiltak", der det bl.a. er signaturfelt for ansvarlig søker og tiltakshaver (andelseier)
- En enkel redegjørelse som forteller om tiltaket
- Prosjektert tiltak
- Situasjonskart
- Eventuell uttalelse fra styret i borettslaget
- Ansvarssøknader fra andre medvirkende foretak der det også er signaturfelt for ansvarlig søker i tiltaket
- Gjennomføringsplan som utarbeides av ansvarlig søker
4. Når arbeidet er ferdig, innhenter andelseier ferdigattest fra ansvarlig søker og viser ny gjennomføringsplan. Kopi av ferdigattest sendes til styret
 
Alle tiltak er imidlertid ikke søknadspliktig.
Det er gjort unntak for enkle installasjoner - det vil si tiltak som ikke bryter skille mot naboer og som ikke bryter membran som skal hindre vann i å lage skade.

 

Direktoratet for byggteknisk kvalitet

Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm(BVN)

 

Copyright © 2020 | Landås Borettslag
Design/CMS: LundbyWeb